Εταιρική κοινωνική ευθύνη

N&W τα δικά μας προϊόντα είναι πρώτης ποιότητας : εγγυημένα και πιστοποιημένα

Για πάνω από 15 έτη η N&W έχει υπάρξει μια επιχείρηση με ένα ποιοτικό σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για το σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών μηχανών πώλησης , όπως τις μηχανές HORECA και OCS.

Τι είναι η ποιοτική πιστοποίηση;

Είναι το σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης του συστήματος ποιοτικής διαχείρισης της N&W, που επιπροσθέτως διατηρεί τη μορφή μιας σύμβασης. Η Ν&W ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των καταναλωτών μέσα από έναν προσεκτικό έλεγχο των προϊόντων προτού αυτά τοποθετηθούν στην αγορά αλλά και ενός σταθερού ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής . Σύμφωνα με αυτό, τα προϊόντα μας πιστοποιούνται στα πρότυπα της ΙΜQ. To ιταλικό ινστιτούτο ποιοτικών εμπορικών σημάτων επαληθεύει τη συμμόρφωση του εξοπλισμού μας με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια την ασφάλεια και την αξιοπιστία όλων των προϊόντων της N&W. Το σήμα της IMQ αποτελεί ένα εθελοντικό σήμα που εκδίδεται από κάποιον τρίτο ,δηλαδή την IMQ στους παρασκευαστές που υποβάλλουν τα προϊόντα τους σε αυστηρή εξέταση σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές της Ιταλικής Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής. Η συμμόρφωση εγγυάται ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο με τις βέλτιστες πρακτικές. Το σήμα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για τον κατασκευαστή, σε αντίθεση με τη σήμανση CE, και υπόκειται σε ελέγχους ακόμα και όταν τα προϊόντα με το σήμα έχουν διατεθεί στην αγορά προκειμένου να επαληθευτεί η συνεχόμενη συμμόρφωση προς τα πρότυπα. Το σήμα IMQ αναγνωρίζεται και εκτός Ιταλίας όπως και άλλα εθνικά σήματα παρόμοια με το IMQ.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

H Necta σταθερά με καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, εφαρμόζει ολοκληρωμένες πολιτικές ποιότητας που δίνουν προτεραιότητα στην επίτευξη μεταξύ άλλων, στην πιστοποίηση ISO 9001:2000, και στην εξασφάλιση αυτής για τα επόμενα χρόνια.

Η φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση της Necta εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα: Από τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών παραγωγής, έως το σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων με την δυνατότητα ανακύκλωσης, όπως επίσης και στη μείωση της επίδρασης στο περιβάλλον των υλικών συσκευασίας. Χάρη σε αυτήν την οικολογική ευαισθησία, η Necta είναι η μοναδική εταιρεία στον τομέα της αυτόματης πώλησης που έχει λάβει την πιστοποίηση για το περιβάλλον ISO 14001.

Η N&W πιστεύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, και έτσι αναλαμβάνει να εξισορροπήσει τα οικονομικά συμφέροντα με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανησυχία για το περιβάλλον αποτελεί δέσμευση που μας αφορά όλους μας και είναι η βάση για όλες τις δραστηριότητές μας. Ο σεβασμός για το περιβάλλον αποτελεί μια ευκαιρία για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε ένα καθαρότερο, πιο πράσινο κόσμο.

Η N&W βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή για την ευρύτερη περιβαλλοντολογική ενημέρωση πάνω από δέκα χρόνια. Η περιβαλλοντική πιστοποίηση ISO 14001 που αποκτήθηκε το 1997 οδηγεί τις ενέργειες του ομίλου σ’ αυτόν τον τομέα. Μας προτρέπει να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και μας κάνει να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Η N&W παράγει και εμπορεύεται συσκευές αυτόματης διανομής και υπεραυτόματες μηχανές καφέ διατηρώντας μια εποικοδομητική φιλοσοφία, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία και την ευρωστία με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση του προϊόντος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΝΑ :

  • Μειώσουμε τα απόβλητα και την κατανάλωση πόρων (υλικά , καύσιμα, ενέργεια).
  • Μειώσουμε ,ή όπου είναι δυνατόν , να εξαλείψουμε τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
  • Σχεδιάζουμε προϊόντα ώστε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους στο ελάχιστο.
  • Ενεργούμε σύμφωνα με τις αρχές της συνεχούς βελτίωσης για την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Συμμορφωνόμαστε με την περιβαλλοντική εφαρμοσμένη νομοθεσία και ρύθμιση, καθώς και με τις απαιτήσεις τις υπογεγραμμένες από τον οργανισμό.
  • Δείχνουμε μια προληπτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις μας.
  • Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές και τους εργολάβους να υιοθετήσουν και να επιτύχουν τα αποδεκτά περιβαλλοντικά πρότυπα.
  • Διατηρήσουμε ένα υγιές περιβάλλον εργασίας εξετάζοντας τις περιβαλλοντικές πτυχές στις αποφάσεις για το σχεδιασμό και τις επενδύσεις.
  • Κάνουμε γνωστή τη δέσμευσή μας και τα αποτελέσματά μας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων, των υπηρεσιών μας , και των συστημάτων και των χώρων παραγωγής.
  • Εφαρμόζουμε ενεργά το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, πολλά από τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης έχουν επιτύχει το καλύτερο ποσοστό στην κατηγορία της κατανάλωσης, σύμφωνα με το πρότυπο EVA EMP.

Η EVA EMP περιγράφει μια ενιαία και αντικειμενική μέθοδο για τη μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης. Το πρωτόκολλο σχεδιάστηκε για να καλύψει όλα τα μηχανήματα τροφίμων και ποτών, κρύα ή ζεστά, κατεψυγμένα ή όχι . Για όλες τις μηχανές, η κατανάλωση ενέργειας μετριέται σε stand-by κατάσταση και σε κατάσταση αυτόματης πώλησης.